Skip to main content

Katılım Koşulları

Katılım Koşulları

1. Yarışmaya, kurmaca ve belgesel türündeki kısa filmler ile başvuru yapılabilir. 

2. Yarışmaya başvuru yönetmen tarafından yapılır. Yönetmen sayısının birden fazla olması durumunda, diğer yönetmen/yönetmenlerden yazılı izin alınması ve bu iznin başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

3. Katılacak filmlerde herhangi bir tema zorunluluğu bulunmamaktadır. 

4. Yarışma, Türkiye’de ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören T.C. vatandaşı üniversite öğrencilerinin başvurusuna açıktır. Başvuru sahibinin, sisteme güncel öğrenci belgesini yüklemesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvurusu kabul edilmeyecektir.

5. Yarışmaya, 1 Ocak 2021'den itibaren üretilmiş olan filmlerle başvurulabilir. 

6. Yarışmaya, süresi 30 dakikayı aşmayan filmlerle başvurulabilir.

7. Yarışmaya gönderilecek filmler “MPEG2”, “MOV”, “MPEG4” veya “H264” formatıyla kaydedilmiş olmalıdır. Bu formatlarda kaydedilen filmler değerlendirme için Vimeo platformuna şifreli bir şekilde yüklenmiş olmalıdır.

8. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak yarışma başvurusuna engel değildir.

9. Yarışmaya başvuran yönetmenler, son başvuru tarihinin ardından eserlerini herhangi bir gerekçe ile yarışmadan çekemezler.

10. Yarışmaya başvuran yönetmenler, sinekultur.iku.edu.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurmakla yükümlüdür. 

11. Bir yönetmen, birden fazla filmle yarışmaya katılabilir

12. Yarışmaya gönderilen filmlerin, yönetmen adı belirtilerek, ticari amaç gözetmeksizin yarışma kapsamındaki etkinliklerde gösteriminin yapılması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Buna ek olarak, yarışmanın tanıtımı amacıyla, küçük kesitleri veya fragmanları farklı mecralarda (televizyon ve internet) gösterilebilir.

13. Ön Jüri ve Ana Jürinin kararı kesindir.  

14. Yarışmaya son başvuru tarihi 21 Nisan 2023 Cuma saat 18.00’dir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

15. Katılımcıların 21 Nisan 2023 Cuma tarihine kadar başvurularını sinekultur.iku.edu.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

16. Yarışmada “En İyi Belgesel Film” 5.000 TL ve “En İyi Kurmaca Film” de 5.000 TL ile ödüllendirilecektir. Yarışma komitesi gerekli görürse, her iki dalda da mansiyon ve/veya jüri özel ödülü gibi ek ödüller verebilir

17. Telif hakları konusunda sorumluluk yönetmene aittir. 

18. Yarışma sonuçları, gerçekleşecek ödül töreninde ilan edilecektir. Ödül töreninin tarih, saat ve yer bilgisi sinekultur.iku.edu.tr adresinden daha sonra ilan edilecektir. 

19. Yarışma katılım koşulları, bu madde dâhil olmak üzere on dokuz (19) maddeden oluşmaktadır. Başvuru sahibi yukarıdaki maddelerin tümünü kabul etmiş sayılır.